Serveis

Arbitratge i Mediació

Centre de Mediació

Com a resultat de l’evolució natural de la llarga experiència laboral de la pròpia Mercedes Tarrazón com a àrbitre i mediadora i, amb la voluntat de poder atendre les demandes de mediació que li sorgeixen, des de l’any 2013, Dispute Management, SL ofereix el seu servei privat de mediació amb un equip de mediadors formats sota la tutela de la pròpia Mercedes, que garanteix una resposta professional, unitària i de qualitat del servei.

Dispute Management, SL està inscrita en el cens del Centre Privat de Mediació de Catalunya, conforme el que estableix la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

Formació