Serveis

  • Assessorament legal en Dret Privat

  • Negociació

  • Arbitratge i Mediació

  • Acompanyament en la presa de decisions

  • Diagnosi de conflictes i avaluació de la viabilitat de la seva resolució

  • Consultoria en gestió i resolució de conflictes

  • Formació

Dispute Management, SL està inscrita en el cens del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, conforme el que estableix la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.